Ambient Consulting
financial team performance
Get Adobe Flash player

Consultanta in obtinerea de fonduri nerambursabile

CE SUNT FONDURILE EUROPENE?

Uniunea Europeana vine in ajutorul unei tari europene, incercand sa intareasca dezvoltarea econimica, prin facilitarea de investitii si activitati industriale.

In Romania, multe fonduri nerambursabile au fost accesate pentru a ajuta cresterea economica a foarte multe sectoare. S-a favorizat industria turistica, prin dezvoltarea infrastructurii drumurilor si construirea de noi hoteluri, pensiuni, cabane, etc. De asemenea, anumite centre de productie si desfacere din industria alimentara au avut de castigat de pe urma acestor fonduri primite, la fel ca si in alte industrii.

Fonduri nerambursabile au fost indreptate si spre alte domenii de activitate: servicii, transporturi si drumuri, prelucrare, etc.

 

Investitii MICI [IMM-uri]

) Investitii in active corporale:

constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructura interna si utilitati precum si bransamentele si racordurile necesare proiectelor
2) constructii noi si/sau modernizari pentru depozitarea produselor, inclusive depozite frigorifice en-gross
3) Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparte si costuri de instalare
4) investitii pentru imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatiolr de procesare si marketing
5) achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie si identificate ca necesare prin studiul de fezabiliattea sau memoriu justificativ
b) Investitii in active necorporale:
- organizarea si implementare sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului
- cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului
- costurile generale ale proiectului : taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studiu de fezabiliatate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiile necesare implementarii proiectelor asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala pentru pregatirea implementarii proiectelor
- achizitonarea de software , identificat ca necesar pentru studio de fezabilitate sau memoriu justificativ
Pentru IMM-uri cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerabursabil de 2.000.000 Euro/proiect
Pentru investitiile care apartin unei forme asociative si care servesc acesteia – cuamntumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibila a investitiei, cu un plafon maxim al sprijiinului public nerambursabil de 3.000.000 Euro/proiect
Pentru alte intreprinderi – cuantumul sprijinului public este de 25% din valoare eligibila a proiectului , cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 Euro/proiect
Investitii Mari
Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatia rurala
a) Infiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri, spatii de joaca pentru copii, teren de sport, piste de bicilate)
b) Renovarea cladirilor publice (primarii)
c) Amenajari de parcari, piete, spatii pentru organizare de targuri
d) Investitii in sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componenta a unui proiect integrat (proiect de renovare a unei cladiri)
e) Prima infiintare si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale, precum si centre de ingrijire copii, batrani si persoane cu nevoi speciale
f) Investitii in constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora
g) Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea locala in zonele unde o astfel de investitie nu este atractiva pentru companiile private , dar care este indispensabila pentru comunitate si vine in sprijinul rezolvarii unei importante nevoi sociale , inclusiv construirea unei statii de autobuz
h) Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de dezvoltare, intretinere spatii verzi) daca fac parte din investitia initiala pentru infiintarea serviciului
i) Investitii de renovare, modernizare si dotare aferenta asezamintelor culturale, inclusiv prin achizitionarea de carti, materiale audio.
Pentru protejarea patrimoniului cultural si natural de interes local
a) Restaurarea , consolidarea si conservarea obiectelor de patrimoniu cultural si spatiu rural (pesteri, arbori seculari , cascade)
b) Studii privind patrimoniul cultural, material si imaterial din spatiu rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii
Costuri generale legate de intocmirea proiectului
Taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studiu de fezabilitate/ memoriu justificativ, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia notariala, achizitionarea de patente si licente , sunt eligibile in limita a :
a) maxim 10% valoare eligibila a proiectului, in cazul in care proiectul prevede constructie
b) maxim 5% valoare eligibila a proiectului, in cazul in care proiectul nu prevede constructie
Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile
a) 100% din totalul cheltuielilor eligibil pentru proiectul de utilitate publica, negeneratoare de profit, dar valoarea toatala  proiectului nu va depasi :
a.1) 1 mil euro/proiect individual in cazul unui proiect de investitie in  infrastructura de baza al carui beneficiar este Consilul Local
a.2) 3 mil euro /proiect ,in cazul unui proiect individual de investitii in infrastructura de baza al carui beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara
a.3) 2,5 mil euro /proiect in cazul in care un proiect integrat al carui beneficiar este un Consilu Local
a.4) 6 mil euro/proiect in cazul in care un proiect integrat al carui beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara
a.5) 500 000 euro/proiect individual pentru celalalte tipuri de actiuni vizate de aceasta masura, altele decat cele mai sus mentionate
b) de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte generatoare de profit.

Designed by Dianys Media Solutions - realizare site web - creare site web - promovare web - creare magazin online